“Rehberlik ve Psikolojik Danışma”

    Limit Okulları’nda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık birimi, eğitim öğretim sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Okulumuzda öğrencilerimizin, eğitim ortamından yeterince yararlanabilmesi, kendini tanıması, geliştirmesi, karar verme, problem çözme becerilerini kazanabilmesi; zihinsel, bedensel, sosyal ve duygusal yönden bir bütün olarak gelişim sağlayabilmesi amacıyla; eğitsel rehberlik, mesleki rehberlik ve kişisel rehberlik hizmetleri sunulmaktadır.

 

 

Eğitsel Rehberlik - Mesleki Rehberlik  - Kişisel Rehberlik
‘Öğrenmeyi öğrenme’ – ‘Çalışmayı öğrenme’ – ‘Yaşamayı öğrenme’

 

Öğrencilerimizin,

 • Olumlu benlik algısı geliştirmelerine,
 • Yaratıcılıklarını geliştirmelerine,
 • Etkin iletişim becerileri kazanmalarına,
 • Kendilerini fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönleriyle tanımasına,
 • Duygularını fark edebilmelerine ve kontrol edebilmelerine,
 • Kendine ait ilgi, istek ve yeteneklerine dair farkındalık geliştirmelerine,
 • Yaşamın zorlukları ve krizleri ile başa çıkma becerileri geliştirmelerine,
 • Etkili problem çözme becerilerinin gelişmelerine, doğru kararlar verebilmesine,
 •  Gelişimlerini takip ederek, olumlu yönlerini güçlendirmelerine; varsa olumsuz yönlerini destekleyerek olumluya dönüştürmelerine,
 •  Temel eğitimden başlayarak ilgi ve yeteneklerine uygun bir üst programı tanıyıp seçmesine,
 •  Gelişimlerine yardımcı olacak fırsatları, okul içi ve dışı eğitim olanaklarını, meslekleri, toplumun beklentilerini tanımasına,
 •  Ruhsal yönden sağlıklı ve topluma yararlı, kendini gerçekleştirmiş bir kişi olarak yetişmesine yardımcı olmaktır.