“Lİse”

    Lise eğitiminin sağlam temeller üzerine kurulabilmesi için öncelikle bir eğitim felsefesine sahip olması gerekmektir. Limit Okulları’nda lise öğrencilerimiz bir taraftan ders müfredatlarını takip ederlerken diğer taraftan da TYT-AYT içerikleri ile sınava hazırlanmaktadır. Nasıl bir insan yetiştirmesi gerektiğinin bilincinde, öğrencilerinde ne tür özellikler kazandırması gerektiğinin farkında, bu özellikler ile gençlerin, ailelerin, toplumun beklentilerini de karşılayarak; geçmişinden aldığı güçle geleceğe yön veren, manevi değerlerimizi benimseten, öğrenme ortamları oluşturarak öğrenmeyi zor olmaktan çıkarıp zevkli ve ilgi çekici hale getiren, zenginleştirilmiş öğretim yöntemlerini benimseterek yaratıcılıklarını ortaya çıkaran, teknolojiyi bir amaç olmaktan ziyade bir araç olarak kullanmayı öğreten, bireysel farklılıkları geliştiren, üniversiteye hazırlıkta tam destek sağlayan bir anlayışa sahip olan Limit Okulları öğrencilerini önce ailesine sonra topluma faydalı bireyler olarak hayata hazırlar.